Bos en Vallei Cross Circuit

Seizoen 2024/2025 – 52e Editie

 • Intro
 • Locaties
 • Onderdelen
 • Categorieën
 • Regels
 • Privacy

De Bos en Vallei Cross competitie is een circuit van vier cross-wedstrijden dat door vijf atletiekverenigingen aan de Gelderse Vallei wordt georganiseerd. Elk parcours ligt in een bosrijke heuvelachtige omgeving. De wedstrijden beginnen om 10:00 uur met de pupillen en als laatste onderdeel start de lange cross om ongeveer 12:30 uur.

Om te kunnen deelnemen moet je jezelf individueel (laten) inschrijven met het formulier op deze website. Je schrijft jezelf altijd in voor het hele circuit. Je startnummer (met chip) moet je bij alle wedstrijden gebruiken. Als je mee wilt doen aan de resterende wedstrijd(en) en je bent nog niet ingeschreven: de inschrijving opent enkele dagen na elke wedstrijd weer voor deelname aan de rest van het circuit.

Per wedstrijd wordt een uitslag vastgesteld en na de vierde wedstrijd wordt een eindklassement opgemaakt aan de hand van de beste drie prestaties per persoon in de vier wedstrijden. Om in het eindklassement te worden opgenomen moeten minimaal drie wedstrijden worden uitgelopen.

De beste drie van de vier finishplaatsen tellen en worden opgeteld als punten (niet gefinisht telt als 1000 punten). De rangorde in het eindklassement wordt bepaald door het aantal punten, degene met de minste punten wint. Bij gelijke punten is de plaats bij de laatste cross bepalend voor de eindklassering.

Voor de winnaars van het eindklassement zijn prijzen beschikbaar. Iedere circuit-ingeschrevene die minstens drie keer heeft meegedaan krijgt een herinnering na de laatste wedstrijd. Herinneringen worden niet nagezonden.

De vier wedstrijden worden gehouden in de heuvels van de Gelderse Vallei. Hieronder staat een Openstreetmap kaart met daarop de vier startlocaties aangegeven.

Voor de afstanden worden de voorschriften van de Atletiekunie gevolgd. Dit betekent ongeveer de volgende afstanden:

Pupillen alle categorieën 1 à 1.2 km
Junioren afhankelijk van categorie 1.5 à 8 km
Vrouwen, senioren en masters korte cross 2.5 à 4 km
Mannen, senioren en masters korte cross 2.5 à 4 km
Vrouwen, senioren en masters lange cross 6 à 8 km
Mannen, senioren en masters lange cross 8 à 10 km

Voor het seizoen 2024/2025 wordt de volgende categorie-indeling aan de hand van de geboortedatum gebruikt:

Geboren in Categorie Geboren in Categorie
2018 pupil Mini / U8 2013 junior D1 / U13
2017 pupil C / U9 2012 junior D2 / U14
2016 pupil B / U10 2010, 2011 junior C / U16
2015 pupil A1 / U11 2008, 2009 junior B / U18
2014 pupil A2 / U12 2006, 2007 junior A / U20
27-10-1989 t/m 2005 senior 27-10-1974 t/m 26-10-1989 master 35-49 *)
t/m 26-10-1989 master 35+ t/m 26-10-1974 master 50+ *)

*) Deze opsplitsing van de categorie master in twee kleinere leeftijdscategorieën is alleen van toepassing bij de lange cross (m/v). Bij de korte cross (m/v) vallen alle masters in de categorie master 35+.

 1. Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing.
 2. Je startnummer heeft een chip voor de tijdwaarneming. Je krijgt het op de wedstrijdlocatie. Je krijgt er maar één en dit ene startnummer moet je bij alle vier de wedstrijden gebruiken, dus wees er zuinig op. Vervanging van een verloren of kapot startnummer kost 5 euro. Het startnummer moet op de borst of buik zijn gespeld, goed leesbaar bij de finish.
 3. Je mag niet wisselen van categorie of onderdeel.
 4. Je krijgt voor een wedstrijd alleen circuit-punten als je die loopt in de categorie waarvoor je bent ingeschreven.
 5. Bij een valse start kun je gediskwalificeerd worden.
 6. Aanvragen voor correcties op de uitslag worden vanaf de eerste zaterdag na de wedstrijd niet meer in behandeling genomen. Meld eventuele onjuistheden in de uitslag dus zo snel mogelijk per e-mail naar het bij de uitslag vermelde adres.
 7. Het is voor alle pupillen-categorieën NIET toegestaan om met SPIKES te lopen. Alle andere categorieën mogen naar wens wel of geen spikes dragen.


De organisatie zal voldoen aan de door de overheid vastgestelde Corona-regels op het moment van de wedstrijden. Mochten deze regels veranderen, dan zullen eventuele gevolgen hier op de website worden aangegeven.

Bij inschrijving voor deelname geef je de organisatie van het BVC-Circuit je naam, geboortedatum, geslacht, atletiekvereniging waar je lid van bent, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres. Deze gegevens zijn nodig om je te identificeren en om de wedstrijden te organiseren. Je gegevens, m.u.v. adres, telefoonnummer en email-adres, zullen op deze website te zien zijn in startnummer- en uitslagenlijsten (opm.: de geboortedatum wordt vertaald naar een leeftijdscategorie).

Tevens geef je naam- en adresgegevens en bankrekeningnummer (iban) ten behoeve van de incasso van je inschrijfkosten; deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de financiële administratie.

Naast genoemde publicatie in startnummer- en uitslagenlijsten worden geen gegevens verspreid buiten de organisatie. Uitzondering hierop is het geval indien na een wedstrijd bij een deelnemer een corona-besmetting is vastgesteld; hierbij kan het nodig zijn dat de organisatie de contactgegevens van de inschrijvers moet delen met de GGD (of een andere door de overheid aangewezen instantie) voor het contactonderzoek.

Tijdens en rondom de wedstrijden kunnen foto’s worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden op openbare websites. Iedere deelnemer geeft hiervoor toestemming bij de inschrijving; bij deelnemers onder de 16 jaar is het de ouder of voogd die hiervoor toestemming geeft.

Banner BVC