Bos en Vallei Cross Circuit

Seizoen 2018/2019 – 47e Editie

De Bos en Vallei Cross competitie is een circuit van vier cross-wedstrijden dat door vijf atletiekverenigingen aan de Gelderse Vallei wordt georganiseerd. Elk parcours ligt in een bosrijke heuvelachtige omgeving. De wedstrijden beginnen om 10:00 uur met de pupillen en als laatste onderdeel start de lange cross om ongeveer 12:00 uur. Voor de afstanden worden de voorschriften van de Atletiekunie gevolgd. Dit betekent ongeveer de volgende afstanden:

Pupillen alle categorieën 1 à 1.2 km
Junioren afhankelijk van categorie 1.5 à 8 km
Vrouwen en vrouwen-masters korte cross 2.5 à 4 km
Mannen en mannen-masters korte cross 2.5 à 4 km
Vrouwen en vrouwen-masters lange cross 6 à 8 km
Mannen en mannen-masters lange cross 8 à 10 km

Voor het seizoen 2018/2019 wordt de volgende categorie-indeling aan de hand van de geboortedatum gebruikt:

Geboren in Categorie Geboren in Categorie
2012 Pupillen Mini 2007 Junioren D1
2011 Pupillen C 2006 Junioren D2
2010 Pupillen B 2004, 2005 Junioren C
2009 Pupillen A1 2002, 2003 Junioren B
2008 Pupillen A2 2000,2001 Junioren A
28-10-1983 t/m 1999 Senioren 28-10-1968 t/m 27-10-1983 Masters 35-49 *)
t/m 27-10-1983 Masters 35+ t/m 27-10-1968 Masters 50+ *)

*) Deze opsplitsing van de categorie masters in twee kleinere leeftijdscategorieën is alleen van toepassing bij het onderdeel lange cross mannen. Bij de lange cross vrouwen en de korte cross (m/v) geldt voor de masters de categorie Masters 35+.

Per wedstrijd wordt een uitslag vastgesteld en na de vierde wedstrijd wordt een eindklassement opgemaakt aan de hand van de beste drie prestaties per persoon in de vier wedstrijden. Om in het eindklassement te worden opgenomen moet je je hebben ingeschreven voor het hele circuit en moeten minimaal drie wedstrijden worden uitgelopen. Inschrijven voor het hele circuit kan alleen bij de eerste en tweede wedstrijd, daarna niet meer. De beste drie van de vier plaatsen tellen en worden opgeteld als punten, niet gefinisht telt als 100 punten. De rangorde in het eindklassement wordt bepaald door het aantal punten, degene met de minste punten wint. Bij gelijk eindigen is de plaats bij de laatste cross bepalend voor de eindklassering. Voor de winnaars zijn prijzen beschikbaar. Iedere circuit-ingeschrevene die minstens drie keer heeft meegedaan krijgt een herinnering na de laatste wedstrijd. Prijzen en herinneringen worden niet nagezonden.

Enkele regels:
1) Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing.
2) Heb je je de eerste wedstrijd ingeschreven voor de enkele cross en niet voor het circuit, dan geldt je uitslag hiervan niet mee voor het circuit.
3) Als je wilt wisselen van categorie of onderdeel dan moet je je opnieuw inschrijven.
4) Je krijgt voor een wedstrijd alleen circuit-punten als je die loopt in de categorie waarvoor je bent ingeschreven.
5) Aanvragen voor correcties op de uitslag worden vanaf de eerste zaterdag na de wedstrijd niet meer in behandeling genomen. Meld eventuele onjuistheden in de uitslag dus zo snel mogelijk per e-mail naar het bij de uitslag vermelde adres.
6) Het is voor alle pupillen-categorieën NIET toegestaan om met spikes te lopen. Alle andere categorieën mogen naar wens wel of geen spikes dragen.

De BVC-Wageningen wordt gelopen als een officiële Atletiekunie-wedstrijd. Dit betekent dat voor deelname een Atletiekunie-wedstrijdlicentie vereist is (dus niet alleen Atletiekunie-lidmaatschap). Bij de inschrijving wordt daarom een onderscheid gemaakt in categorie voor de volwassenen: heb je een wedstrijdlicentie, schrijf dan in als senior of master, heb je er geen, schrijf dan in als recreant.

Privacy:
Bij inschrijving voor deelname geef je de organisatie van het BVC-Circuit je naam, geboortedatum, geslacht, atletiekvereniging waar je lid van bent, woonplaats en email-adres. Deze gegevens zijn nodig om je te identificeren en om de wedstrijden te organiseren. Je gegevens, m.u.v. email-adres, zullen op deze website te zien zijn in startnummer- en uitslagenlijsten (opm.: de geboortedatum wordt vertaald naar een leeftijdscategorie). Tevens geef je naam- en adresgegevens en bankrekeningnummer (iban) ten behoeve van de incasso van je inschrijfkosten; deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de financiële administratie. Naast genoemde publicatie in startnummer- en uitslagenlijsten worden geen gegevens verspreid buiten de organisatie. Tijdens en rondom de wedstrijden kunnen foto’s worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden op openbare websites. Iedere deelnemer geeft hiervoor toestemming bij de inschrijving; bij deelnemers onder de 16 jaar is het de ouder of voogd die hiervoor toestemming geeft.

BVC – Locaties
EdeRhenenVeenendaalWageningen