Alternatief parcours BVC-Wag 2018

Door uitgelopen werkzaamheden ligt momenteel nog steeds een belangrijk stuk van het parcours van de BVC-Wageningen open voor het leggen van een nieuwe hoogspanningskabel door Liander. Daarom is gezorgd voor een alternatief parcours. Zie BVC-Wageningen voor dit alternatieve parcours.